Частичното обеззъбяване се възстановява с комбинирано протезиране посредством неснемаема конструкция върху опорните зъби.

Върху нея се задържа снемаемата конструкция посредством специални опорно-задръжни средства.

Използвайки няколко вида протезни елементи постигаме блокиране на съзъбието и задържане на снемаемата протеза към протезното поле.

Постига се оптимално възприемане и преразпределяне на дъвкателното налягане върху редуцираното в различна степен остатъчно съзъбие.

Комбинираното протезиране осигурява широк набор от възможности за по-добра естетика.

Трябва да се имат предвид и актуалните на пазара неснемаеми циркониеви конструкции в съчетание с ключалки за задържане и моделно лети частични фрез протези.