Как се изпълнява добавяне на зъб върху еластична протеза?

Често задаван въпрос от мои пациенти и стоматолози.

  1. Взема се стандартен отпечатък с протезата, отпечатък на антагонистите и регистър на захапката.
  2. Отливат се отпечатъците, зъбът се добавя на съответното място и се обработва според съответният протокол.
  3. Опакова се в кювета, изварява се  и се шприцова.
  4. След което се зачиства и заглажда, а на края се полира цялата протеза.
  5. Зъбният камък също се премахва.
  6. Така освен поправена, еластичната протеза се рехабилитира и е отново като нова!

vertex Thermosens
Vertex Thermosens Rebase

One thought on “Поправка на еластична Vertex протеза”

Leave a Reply

%d bloggers like this: