Фасетите са специални фини конструкции.

Характерно за тях е минималното изпиляване на зъба, което най-често засяга само емайла – дебелина 0,3 – 0,6 мм.

Създават се в лабораторията по отпечатък и точно възпроизвеждат цвета и особеностите на съседните зъби.

Този съвременен метод се използва в случаи, в които не се налага обвиване с коронки, а корекция на визуални дефекти – оцветявания, разстояния между зъбите (диастеми и треми), нарушена форма и размер на зъбите.

Предлаганите в зъботехническата лаборатория фасети са от прескерамика или от фелдшпат керамика.

Към всеки случай се подхожда индивидуално.

Задължитело е да се направи предварителен анализ на дефекта чрез ситуационни модели, восъчен моделаж и фото документиране.