Поправка на еластична Vertex протеза

Как се изпълнява добавяне на зъб върху еластична протеза?

Често задаван въпрос от мои пациенти и стоматолози.

  1. Взема се стандартен отпечатък с протезата, отпечатък на антагонистите и регистър на захапката.
  2. Отливат се отпечатъците, зъбът се добавя на съответното място и се обработва според съответният протокол.
  3. Опакова се в кювета, изварява се  и се шприцова.
  4. След което се зачиства и заглажда, а на края се полира цялата протеза.
  5. Зъбният камък също се премахва.
  6. Така освен поправена, еластичната протеза се рехабилитира и е отново като нова!

»

ребазация на еластична протеза вертекс термосенс варна марин дунев

Ребазация на еластична протеза ThermoSens

Може ли да се направи поправка на еластичната ми протеза ако стане нужда?. Поправка, ребазация, както и добавяне на липсващ зъб е напълно възможно. Защо и как се случва това ще се опитам да обясня в следващите редове.