Второ ниво на майсторския клас на системи за ставно протезиране Rhein83 премина.

Двата дена, в които курсът се проведе преминаха бързо, но въпреки това всеки час беше уплътнен до максимум.

Програмата на зъботехническия мастър клас беше богата откъм знания и приложени умения в практическите части.

Като кратък обзор на обучението, мога да споделя следното:

Правилното планиране на всеки клиничен случай е от ключово значение за стабилността и естетиката на бъдещата протезна конструкция.

Най-важните етапи при планирането са правилното определяне на позицията и броя на задръжните елементи, посоката на поставяне, фукцоналността и издръжливостта.

При имплантите е важно да се подчертае и възможността за комбиниране с повечето от съвременните марки импланти и важността на избора на точните надстройки чрез анализ на ъгъла на поставяне на импланта, височината на венеца около импланта, марката и диаметъра.

Разгледайте галерията от снимки, за да придобиете повече представа в какво се състоеше майсторския клас.

Leave a Reply

%d bloggers like this: